O NAS | KONTAKT | SZUKAJ

Koło polonistyczne w klasach IV-VI 2013/2014

 

 

Nauczyciel prowadzący: Bartosz Adamski 

 

 

Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przeprowadzono szereg zajęć o tematyce lingwistycznej. Oto jeden ze scenariuszy.

Kultura "żywego słowa"


Cele operacyjne:
1.Uczeń wie, co oznacza pojęcie: "kultura języka".
2.Uczeń potrafi napisać odezwę.
3.Uczeń potrafi posługiwać się słownikiem synonimów i antonimów.
4.Uczeń potrafi dyskutować i zna zasady zachowania się w czasie dyskusji.
5.Uczeń potrafi współpracować w grupie.

Pomoce dydaktyczne:
1.Karta ćwiczeniowa. 
2. Słowniki synonimów i antonimów.

Metody pracy:
1.Dyskusja.
2.Praca w grupach i praca indywidualna.
3.Element inscenizacji.

Przebieg zajęć:
1.Dyskusja na temat: Co to znaczy, że język świadczy o człowieku?

2. Konkurs.
"Kto ma najbogatszy język" - Załącznik I.
Uczniowie otrzymują karty z różnymi pojęciami. Kto wyjaśni ich najwięcej, wygrywa.

3.Ćwiczenie wykonywane w zeszycie.
Wyszukaj jak najwięcej synonimów do następujących wyrazów:
dom, przeszłość, kraj, myśl, uroczystość, miłość, przyjaciel, rozwój, dobroczynność, książka, egzamin, pokój, rozmowa, porażka.
Wyszukaj jak najwięcej antonimów do wyrazów:
złość, korzyść, wojna, imitacja, odejście, deszcz, nienawiść, sympatia, kara.
Nauczyciel zapisuje wyrazy na tablicy, uczniowie mogą korzystać ze słowników.

4.Dyskusja na temat: Kultura słowa w mediach.

5.Element inscenizacji.
"Jesteś prezenterem TV nienagannie posługującym się językiem i przestrzegającym kultury słowa. Ułóż tekst swojego wystąpienia na temat: Głosowanie w sejmie nad ustawą o ochronie języka ojczystego przed wulgaryzmami."
Uczniowie po zaprezentowaniu się, wybierają najlepszego prezentera.

6.Praca w grupach.
"Pracujecie w komisji sędziowskiej, która ustala kary dla tych, którzy nie przestrzegają zasad kultury języka. Ułóżcie 5 kar dla tych, którzy używają wulgaryzmów."

7.Podsumowanie:
Wspólna odezwa do kolegów o przestrzeganiu zasad kultury języka.

 

 

       Pisanie tekstów wolnych od błędów językowych sprawia problemy nawet najzdolniejszym. Bardzo chętnie manifestujemy swą polskość eksploatując tematy narodowych tragedii. Z równym zaangażowaniem wspieramy naszych reprezentantów na arenach sportowych. Zapominamy natomiast o naszej mowie - żywym symbolu, który wymaga stałej troski. Język zmienia się nieustannie wraz z desygnatami, które nazywa. Wymaga to od nas, polaków, permanentnej edukacji… i tu pojawia się problem.

  Nakreślone powyżej zagadnienie zostało szeroko omówione podczas zajęć koła polonistycznego. Uczniowie poznali wzorcową dla szkolnictwa klasyfikację błędów językowych. Przy tej okazji mogli odnieść się krytycznie do słuszności niektórych podziałów. Po teoretycznym wstępie przyszedł czas na ćwiczenia praktyczne. Zadania polegały na redagowaniu tekstów pod względem poprawności językowej, oraz klasyfikowaniu poszczególnych błędów. Ponadto prowadzący zaprezentował rankingi najczęściej popełnianych błędów. 

 

Koło polonistyczne w klasach IV-VI 2012/2013

 

 

Nauczyciel prowadzący: Bartosz Adamski 

 

 

   Zważywszy na otaczającą szkołę zieleń, wciąż poprawiającą się pogodę i sugestie uczestników koła, prowadzący zajęcia od jakiegoś czasu szukał czynnika łączącego powyższe zjawiska z humanistyką. Efekty poszukiwań może nie zaskakują kreatywnością myślenia, jednak w niemałym stopniu zainteresowały uczniów. Przeprowadzono cykl zajęć poświęcony kadrowaniu, co ma swój wykładnik w malarstwie, fotografii i sztuce filmowej. Pierwsze lekcje polegały na wprowadzeniu teoretycznym oraz analizie wybranych obrazów przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej. Kolejne godziny przeznaczono na upragnione zajęcia praktyczne. W oparciu o przykłady omówiono technikę obsługi współczesnych aparatów fotograficznych, oraz wszelkich akcesoriów mających wpływ na wartość fotografii. Wyposażeni w niezbędny zasób wiedzy i urządzeń technicznych podopieczni wyruszyli w teren dając upust swym talentom. Dziś humanista podążając za wymogami rynku pracy coraz częściej musi zgłębiać tajemnice współczesnej techniki. Z uwagi na to prowadzący koło polonistyczne próbuje ukazać jak najwięcej perspektyw mających związek z tą coraz mniej pożądaną, a jakże piękną dziedziną nauki.

 

 

26.03.2013

 

   Zajęcia, które odbyły się w ostatnich tygodniach przyjęły postać cyklu przygotowawczego do konkursu „Ojczyzna Polszczyzna”. Inicjatorem owego przedsięwzięcia jest uznane wydawnictwo „Nowa Era”. Patronat nad intelektualnymi potyczkami objął prof. Jan Miodek, co znacząco podnosi ich prestiż. W ramach przygotowań młodzi mówcy poznali podstawowe zasady retoryki. Ponadto konstruowali wypowiedzi nawiązujące do przypadkowo wylosowanych haseł. Istotną kwestią było również prezentowanie wzorców zachowań przydatnych podczas wystąpień przed komisją egzaminacyjną. Forma zajęć korespondowała z kształtem testu, w którym zawiera się etap pisemny i ustny. Uczestnicy koła podczas najbliższych zajęć dotkną zagadnień z zakresu słowotwórstwa, leksyki, frazeologii, aby godnie reprezentować szkołę podczas etapu rejonowego konkursu Ojczyzna Polszczyzna.

 

 

15.10.2012

 

   Założeniem koła polonistycznego jest ukazanie wychowankom bogactwa dziedzin humanistycznych. Znaczny nacisk położono również na kształcenie umiejętności interpretowanie tekstów kultury oraz wszelkich form medialnych. Działania te mają pomóc protegowanym unikać zagrożeń jakie stawia przed nimi współczesność.

            W toku prowadzonych lekcji uczniowie poznają zarys historii literatury polskiej oraz osobliwości ojczystego języka. Ponadto rozwiną umiejętności pisarskie i czytelnicze. Na efekty podejmowanych działań nie trzeba było czekać długo. Dwie uczestniczki zajęć pomyślnie przeszły etap szkolny konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, kwalifikując się do etapu rejonowego. Dowodem na skuteczne rozwijanie u podopiecznych umiejętności pisarskich jest udział w IV Otwartym Konkursie Literackim "Legendy Błękitnej Krainy", zaangażowanie w redagowanie gazety szkolnej oraz tworzenie scenariuszy na szkolne imprezy.

(c) 2012 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

artwolan.pl